Kosten in een letselschadezaak

Misschien denkt u dat juridische hulp bij letselschade veel geld kost. Maar goede raad is in dit geval niet duur. Het eerste adviesgesprek is altijd gratis. Voor aanvang van de werkzaamheden krijgt u inzicht in de kosten. Als de wederpartij de aansprakelijkheid heeft erkend, dan moeten de advocaatkosten door de wederpartij volledig worden vergoed, mits deze kosten redelijk zijn. Onze rekeningen worden dan rechtstreeks naar de wederpartij verzonden. U krijgt hiervan een afschrift. Als niet duidelijk is of een ander geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor uw schade, informeren wij u duidelijk over de kosten die gemaakt moeten worden. Ook onderzoeken we of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Als dit zo is, zult u overigens wel altijd een eigen bedrage moeten betalen. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, kunt u daar natuurlijk ook een beroep op doen.

No cure no pay

Letselschade advocaten mogen vanaf 2014 zaken aannemen op basis van no cure no pay. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft nauwkeurig bepaald onder welke voorwaarden advocaten no cure no pay mogen aanbieden. U wordt als rechtszoekende door die voorwaarden goed beschermd. No cure no pay is bespreekbaar op ons kantoor in geval van letselschade.

Kosten algemeen

Wij zullen altijd proberen zoveel als mogelijk uw kosten neer te leggen bij de andere partij. Daarnaast zullen we u altijd op de hoogte houden van de eventuele kosten en met in ons achterhoofd de kosten-batenanalyse. Indien wij voorzien dat de kosten de baten zullen overstijgen, dan zullen wij dat uiteraard met u bespreken.

Rechtsbijstandverzekering

Als u een rechtsbijstandverzekering hebt en u hebt een advocaat nodig, dan mag u zelf een advocaat kiezen. Deze hoeft dus niet via de rechtsbijstandverzekeraar gekozen te worden. Wordt u al bijgestaan door een medewerker van de rechtsbijstandverzekering en bent u niet tevreden over de manier waarop uw zaak wordt behandeld? Dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Voor een second opinion kunt u dan ook bij ons terecht. Onder bepaalde omstandigheden worden de advocaatkosten vergoed door uw rechtsbijstandverzekeraar. Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u ons natuurlijk altijd eerst om advies vragen. Neemt u dan de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering mee.

Gefinancierde rechtsbijstand

Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, dan vragen wij dat voor u aan. Als een medisch haalbaarheidsonderzoek nodig is, kunnen wij hiervoor subsidie aanvragen. Indien de aansprakelijkheid niet rond komt, bent u uitsluitend een geringe eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie kunt u vinden op www.rvr.org. Alleen als u een advocaat inschakelt hebt u toegang tot gefinancierde rechtsbijstand.