Mr. A.G.M. (Dianne) Abeln

Advocaat

Sinds 2003 ben ik werkzaam in de advocatuur. Ik heb mij vanaf het begin af aan bezig gehouden met arbeidsrecht en letselschade. Deze rechtsgebieden sloten destijds goed aan bij mijn werkervaring voordat ik advocaat werd, namelijk op het terrein van personeel & arbeid, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Tot op de dag van vandaag voel ik affiniteit met deze rechtsgebieden waarin ik me verder ben gaan specialiseren, vooral op het rechtsgebied personenschade. Ik sta naast slachtoffers van medische fouten, verkeers- en arbeidsongevallen in civiele procedures ook slachtoffers/nabestaanden bij van ernstige geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven in het strafproces. Het lijkt zo’n cliché maar personenschade is voor mij een aantrekkelijk rechtsgebied omdat het altijd gaat om unieke situaties waarin mensen met een eigen persoonlijk verhaal ongewild zijn terechtgekomen met alle nadelige gevolgen van dien. Hierbij verleen ik graag rechtsbijstand.

Nadat ik aanvankelijk verbonden ben geweest aan grotere en middel grote kantoren heb ik in 2014 bewust gekozen voor een eigen, klein en niche kantoor waarin ik mij geheel wijd aan de hierboven beschreven rechtsgebieden. Sinds 2008 ben ik lid van de LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten), waarvan drie jaar als bestuurslid. Daarnaast ben ik lid van de ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade).

Ik zou mezelf willen omschrijven als toegankelijk, betrokken en oplossingsgericht. Zo nodig zal ik voor u procederen, maar voor het zover is zal ik trachten een regeling in der minne tot stand te brengen. In letselschadezaken lukt dit in 90% van de zaken. Als cliënt bent u er immers meestal bij gebaat dat procedures worden voorkomen. Soms is het echter nodig om te procederen. Zo kan in letselschadezaken een twistpunt met de wederpartij redelijk snel en eenvoudig worden voorgelegd aan de rechter middels een deelgeschilprocedure. Dit doe ik indien nodig voor uw zaak. Het realiseren van een maximale schadevergoeding of maximaal herstel in de situatie van voor het ongeval is altijd mijn doel voor u.