Aansprakelijkheidsrecht

Op vele manieren kun je schade lijden die veroorzaakt is door iets of iemand anders. Bijvoorbeeld door een product dat niet deed wat het moest doen. Een beschadiging aan een eigendom, een auto. Een ongeluk op het werk. Een werkgever die geconfronteerd wordt met een arbeidsongeschikte werknemer waarvan de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door een ander. In dat geval bestaat er de mogelijkheid om de kosten voor het doorbetalen van het loon tijdens de arbeidsongeschiktheid te verhalen op de veroorzaker (regres).

  • Productaansprakelijkheid
  • Werkgeversaansprakelijkheid
  • Regres
  • Materiële schade
  • Immateriële schade

Voor al uw vraagstukken op het gebied van aansprakelijkheidsrecht kunt u terecht bij AbelnBron Advocaten.